Virksomheten

I vår bransje, lever vi av "å selge" løfter om "noe" som skal innfris en gang i fremtiden. Produktet forbrukes i prosessen og kan således hverken erstattes eller refunderes. Kunden på sin side, er ikke alltid bevisst hvilke verdier, kvaliteter og ressurser som nedlegges i arbeidet, inntil disse elementer delvis uteblir.

Med et slikt utgangspunkt blir gjensidig tillit en forutsetning for et vellykket samarbeid. Fra vår side, blir tillit noe vi gjør oss fortjent til ved å innfri avtaler til minste detalj og dokumentere enestående løsninger og resultater.

Tillit blir også grunnlaget for engasjement, samarbeid og motivasjon hos våre leverandører. For å sikre at våre klienter oppnår optimal verdi på sine investeringer, er det en forutsetning at alle involverte parter på leverandørsiden til enhver tid yter det maksimale.

Etter 20 år i bransjen, har vi velsementerte relasjoner og ofte et nært vennskap til mennesker som i sitt vesen og virke formidler enestående verdier, kvaliteter og tjenester. Nettopp dette forholdet gir oss mulighet til å presentere for våre klienter løsninger, innslag og opplevelser som ellers ikke er tilgjengelig på markedet. Selv om noen arrangementer har hatt innslag som er eksponert for risiko, har vårt fokus på kvalitet og sikkerhet hindret ulykker eller skader. 


"To call Icc unique is an understatement. You can do things in Norway unparalleled anywhere in the world".