Oppdragene

Utgangspunktet er ofte et sosialt bevisst vertskap som erkjenner verdien av velsementerte relasjoner og personlig tillit som grunnlag for vellykkede forretningsforhold.

Oppdragene relateres oftest til eksterne arrangementer som representasjon, relasjonsbygging, kundearrangementer, forhandlinger og formelle mottakelser. Ovenfor faste klienter, arbeider vi også med større markeringer, jubileer og kongresser, samt ulike kategorier interne sammenkomster, eksempelvis styre- og ledermøter

Arrangementene kan gjerne ha en formell og forretningsmessig ramme eller preges av spennende utflukter, opplevelser og aktiviteter. Noen klienter ønsker å kombinere og balansere det formelle og elegante, med det spenstige og rustikke. Slike løsninger byr ofte på mye innovasjon og variasjon, som bidrar til at det store flertallet av gjestene til enhver tid er høyst tilfreds og engasjert. Sitat: "We were brought together by a grand experience".

Svært ofte vet vi i forkant lite om gjestene - spesielt når ledsagere også inviteres - bortsett fra at de fleste er meget godt vant og betydelig bereist.

I dette ligger den faglige utfordringen. Det forutsetter betydelig erfaring, kunnskap, kontaktnett og ikke minst tillit både ovenfor oppdragsgiver på den ene siden og leverandører på den andre, til å kunne utforme og skreddersy et program som tar mange hensyn og balanserer en rekke innslag og detaljer dithen at det både beriker gjestene og samtidig gir vertskapet honnør og troverdighet.

Arrangementene varierer i varighet fra en mottakelse på noen timer og opp til en uke. Antall gjester eller deltagere fra 4 til flere hundre.


"We viewed the whole event as a great success and the arrangements made by Icc complemented perfectly the impression we were seeking to create for our guests. The experience by Mr. Kjetil Ulveseter, his judgement and good taste was impressive, not least his capacity to accommodate frequent additions and changes to the programme in an unflappable, customer oriented manner. I can recommend Icc's services to anyone contemplating a similar endeavour".