Icc - Norway as er et spesialbyrå som de siste 20 årene har planlagt, tilrettelagt og gjennomført over 320 viktige arrangement, møter og sammenkomster for norsk- og internasjonalt næringsliv.

Arrangementene varierer meget fra de høyst formelle og elegante mottakelser, banketter og markeringer, til mer bestemte forretningmessige sammenkomster som styremøter, forhandlinger og representasjon. Mange arrangementer preges av rustikke omgivelser med fokus på særpreg, spenstige aktiviteter og opplevelser.

Norge, inkludert Svalbard, utgjør vårt primære geografiske tjeneste-område.

Vårt "Private Jet Programme" kan også inkludere en visitt til Nordpolen. Programmet er også gjennomført med kombinasjonen Grønnland/Island.

Internasjonalt - utover sistnevnte, formidler vi A&K `s Private Jet Programme som foreløpig presenterer 2 alternativer; Europa/Middelhavet eller Syd-Amerika.

"Congratulations! It is ensuring to know that there are Norwegian agencies who are professional to the degree of designing such a world class program".