Private Jet Program

Tiden er dyrebar resurs for oss alle.

Når det dreier seg om å gjøre selve reisen optimalt effektiv, fleksibel og komfortabel, velger flere av våre klienter å disponere et privat jetfly. Fly og crew er da på stand-by basis under hele reisen.

Dette programmet ble til da en internasjonal klient for noen år siden ønsket å oppleve det beste av Norge i løpet av en 5 dagers periode i april måned. Det var for oss en spesiell utfordring. Valget falt da naturlig på kombinasjonen Svalbard/Lofoten med mulighet til besøk på Røros og/eller Vestlandet på returen. Flere kunder har i ettertid valgt lignende løsninger.

Vi gir her en beskrivelse av noen av opplevelsene som kan inkluderes i dette programmet.

Et tilsvarende program er også utarbeidet for kombinasjonen Grønnland/Island.

De fleste av våre klienter ønsker å starte/avslutte reisen fra Skandinavia, London eller Frankfurt.

 
Private Jet Program eksempel (Adobe Acrobat, 1,6 MB)